Cynkowanie ogniowe wsporników - zabezpieczenie powierzchni stalowych​

Cynkowanie wsporników wykonujemy w Ocynkowni Ogniowej Firmy „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. znajdującej się w Nowym Sączu.

Opis procesu cynkowania ogniowego

Podczas cynkowania ogniowego następuje stopniowa dyfuzja płynnego cynku w powierzchnię stali i tworzy się warstwa stopowa. Po wyciągnięciu ocynkowanego przedmiotu z kąpieli cynkowej, na górnej (zewnętrznej) powierzchni stopu pozostaje powłoka czystego cynku. Grubość powłoki cynkowej mierzy się w mikrometrach, lub podaje masę powłoki cynkowej w g/m2 . Na przykład: grubość powłoki 100μm, odpowiada masie cynku 710g/m2.

W normie PN-EN ISO 1461 podane są minimalne grubości powłok zalecane zależnie od grubości materiału, z którego wykonywane są cynkowane elementy.

Wygląd powłoki cynkowej

Proces cynkowania cynkowania ogniowego odbywa się zgodnie z POLSKĄ NORMĄ PN-EN ISO 1461. Zgodnie punktem 6.1 powyższej normy "wszystkie powierzchnie istotnie ważne na ocynkowanych wyrobach, badane okiem nieuzbrojonym lub ze skorygowaną zdolnością normalnego widzenia, z odległości nie mniejszej niż 1 m, powinny być wolne od zgrubień, pęcherzy (tj. miejsc, w których powłoka cynkowa nie jest połączona z podłożem), miejsc chropowatych, obszarów o ostrych miejscach (jeśli grożą zranieniem) i obszarów bez powłoki.

Podstawowym zadaniem powłoki cynkowej jest ochrona przed korozją podłoża na wyrobie (...) Rozważania związane z estetyką lub cechami dekoracyjnymi są drugorzędne. Jeśli jednak w określonym zastosowaniu właściwości dekoracyjne są równie ważne, to zaleca się, aby wykonawca powłoki i zamawiający uzgodnili szczegóły standardowego wykończenia powierzchni, możliwego do wykonania (...) w zakresie materiałów dostępnych i stosowanych do wytworzenia wyrobu. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy wymagany standard wykończenia powierzchni wykracza poza informacje podane w niniejszym podrozdziale. Należy określić, że "chropowatość" i "gładkość" są pojęciami względnymi, a chropowatość powłok wykonywanych na wyrobach metodą jednostkową różni się od chropowatości powłok na wyrobach ocynkowanych zanurzeniowo z zastosowaniem mechanicznego wyrównania powłoki , jak np. ocynkowana zanurzeniowo w sposób ciągły blacha, rura i drut. Ustalenie definicji wyglądu i wykończenia powierzchni uwzględniającej wszystkie wymagania jest praktycznie niemożliwe".

Cynkowanie ogniowe wsporników - wygląd powierzchni 1
Cynkowanie ogniowe wsporników - wygląd powierzchni 2
Cynkowanie ogniowe wsporników - wygląd powierzchni 3

Reklamacji nie podlega

Występowanie ciemno-jasnoszarych obszarów (np. wzór w formie siatki lub ciemnoszarych obszarów) albo nieznaczna nierówność powierzchni nie może być powodem reklamacji. Wystąpienie tzw. "białej korozji" składającej się głównie tlenku/wodorotlenku cynku, (powstałej po cynkowaniu zanurzeniowym wskutek składowania w wilgotnych warunkach) nie stanowi podstawy do reklamacji, jeżeli grubość powłoki cynkowej jest powyżej określonej wartości minimalnej.

Praktyczne sposoby naprawy powłoki cynkowej

Powłoka cynkowa utworzona w trakcie zanurzenia w roztopionym cynku odznacza się szczególnie wysoką odpornością na korozję i ścieranie. W przypadku uszkodzeń powłoki cynkowej, miejsca uszkodzone należy naprawić przez dwukrotne pomalowanie farbą podkładową bogatą w cynk (np. ROMI CYNK), a następnie jednokrotnie cynkiem w sprayu.

Shopping Cart
Scroll to Top