Gwarancja i reklamacja produktu

W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym wsporniki.sklep.pl, Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym gwarancji. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia dokonania zakupu.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem.

Podstawy do reklamacji Produktu nie stanowią:

 • Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.
 • Montaż Produktu niezgodny z zaleceniami montażowymi. Użytkowanie Produktu niezgodne z jego przeznaczeniem.

  Reklamacje należy składać za pośrednictwem Formularza Reklamacji Towaru. Formularz Reklamacji Towaru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego wsporniki.sklep.pl. Wypełniony przez Klienta Formularz reklamacyjny może zostać wysłany pisemnie na adres: PHU WALBA Waldemar Bałaban, ul. Szczepanika 4, 38-400 Krosno, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wsporniki.sklep.pl.

  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient złożył reklamację, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  Klient, który dokonuje uzasadnionej przez Sprzedawcę reklamacji, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Deli, ul. Podkarpacka 2B, 38-400 Krosno.

  Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

  Produkt powinien zostać dostarczony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

Shopping Cart
Scroll to Top